Τιμοκατάλογος | Server


Live Stream TV χωρίς AutoDJ βίντεο

LIVE TV1LIVE TV2LIVE TV3LIVE TV4
Quality : 640 kbpsQuality : 1024 kbpsQuality : 2048 kbpsQuality : 4096 kbps
Viewers : 50Viewers : 100Viewers : 150Viewers : 200
Bandwidth : UnlimitedBandwidth : UnlimitedBandwidth : UnlimitedBandwidth : Unlimited
Τιμή : 15€ / μήναΤιμή : 20€ / μήναΤιμή : 25€ / μήναΤιμή : 30€ / μήνα

Live Stream TV με AutoDJ βίντεο

LIVE TV1LIVE TV2LIVE TV3LIVE TV4
Quality : 1024 kbpsQuality : 2048 kbpsQuality : 3072 kbpsQuality : 4096 kbps
Viewers : 50Viewers : 150Viewers : 200Viewers : 250
Disk Space : 5 GBDisk Space : 10 GBDisk Space : 15 GBDisk Space : 20 GB
Bandwidth : UnlimitedBandwidth : UnlimitedBandwidth : UnlimitedBandwidth : Unlimited
Τιμή : 20€ / μήναΤιμή : 25€ / μήναΤιμή : 30€ / μήναΤιμή : 35€ / μήνα

Live Stream Radio με AutoDJ 

Plan 1Plan 2Plan 3Plan 4Plan 5
Quality : 320 kbpsQuality : 320 kbpsQuality : 320 kbpsQuality : 320 kbpsQuality : 320 kbps
Listeners : 100Listeners : 300Listeners : 500Listeners : 700Listeners : 1000+
AutoDJ 5GBAutoDJ 10GBAutoDJ 15GBAutoDJ 20GBAutoDJ 25GB
Bandwith : UnlimitedBandwith : UnlimitedBandwith : UnlimitedBandwith : UnlimitedBandwith : Unlimited
Τιμή : 7€ / μήναΤιμή : 10€ / μήναΤιμή : 15€ / μήναΤιμή : 20€ / μήναΤιμή : 25€ / μήνα