Expo Solutions | Mhost Net

Expo Solutions | Mhost Net

Τώρα με την υπηρεσία Expo Solutions | Mhost Net  μπορείτε εύκολα να παρέχετε ασύρματη καθώς και καλωδιακή σύνδεση στο διαδίκτυο, για τους εκθέτες καθώς και  για τούς επισκέπτες της έκθεσης που διοργανώνεται.

Η εταιρία μας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για εσάς, χωρίς να χρειάζονται απαραίτητες διαδικασίες απόκτησης προσωρινής γραμμής από τον εκάστοτε πάροχο.  


Expo Basic | 50/5

Packet : Expo Basic |  50/5 Mpbs

Type of Connection : Wireless

Max Wireless Clients : 50

Features : Centralized bandwith Control 

Public SSID name & password 


Expo Pro | 100/10

Packet : Expo Pro |  100/10 Mpbs

Type of Connection : Wireless

Max Wireless Clients : 100/ vip clients : 5 

Features : Centralized bandwith Control , Vip Wireless Clients

Public SSID name & password & Mac address


Expo Gold | 200/20

Packet : Expo Gold |  200/20 Mpbs

Type of Connection : Wireless / Cable

Max Wireless Clients : 200 / vip clients : 10

Max Private Cable Networks : 6 

Max Private wireless Networks : 3

Features : Centralized bandwith Control , Vip Wireless Clients, Private Cable & wireless networks

Public SSID name & password & Mac address, Vip SSID name & password, Cable networks ports*

*Above 4 ports per network may have additional Charge


Expo Unlimited | 400/40

Packet : Expo Pro |  400/40 Mpbs

Type of Connection : Wireless / cable

Max Wireless Clients : 300/ vip clients : 15 

Max Private cable Networks : 12 

Max Wireless / Vip Networks : 6 

Features : Centralized bandwith Control , Vip Wireless Clients, Private Cable & wireless networks

Public SSID name & password & Mac address, Vip SSID name & password, Cable networks ports, Custom Wireless netowork SSID name, password Speed *, Dedicated cable network speed**

*Above 4 ports per network may have additional Charge

** The speed limits may vary each time depeding on the available bandwith